bahmani.morteza7@gmail.com
09384963377
تماس با ما
مستر تولید (آقای تولید)

مستر تولید (آقای تولید)

اطلاعات بیشتر
خدای پروژه

خدای پروژه

اطلاعات بیشتر
مستر تضمین MR QA

مستر تضمین MR QA

اطلاعات بیشتر

فعالیت های تخصصی من

در سازمان ها و موسسات آموزشی

10

پکیج های آموزشی بازار کار

32

همکاری با دانشگاه و مراکز صنعتی

1200

بیش از دانشجو و مهندس خصوصی

برخی از پروژه و خدمات اجرا شده

مقالات آموزشی ویژه

مشتریان و همکاران