bahmani.morteza7@gmail.com
09384963377
تماس با ما

برنامه ریزی کن وقتی همه در حال بازی کردن هستند

مستر تولید (آقای تولید)

مستر تولید (آقای تولید)

اطلاعات بیشتر
آلفای پروژه

آلفای پروژه

اطلاعات بیشتر
مستر تضمین MR QA

مستر تضمین MR QA

اطلاعات بیشتر

فعالیت های تخصصی من

در سازمان ها و موسسات آموزشی

10

پکیج های آموزشی بازار کار

32

همکاری با دانشگاه و مراکز صنعتی

۲000

مشاوره شغلی و دانشجویی موفق

دیدگاه بزرگان صنایع

مقالات آموزشی ویژه

مشتریان و همکاران