bahmani.morteza7@gmail.com
09384963377
تماس با ما

برنامه ریزی کن وقتی همه در حال بازی کردن هستند

گزارشات بین المللی پروژه (اکسل کنترل پروژه)

گزارشات بین المللی پروژه (اکسل کنترل پروژه)

اطلاعات بیشتر
مدیریت تولید

مدیریت تولید

اطلاعات بیشتر
کنترل پروژه

کنترل پروژه

اطلاعات بیشتر
تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

اطلاعات بیشتر

فعالیت های تخصصی من

در سازمان ها و موسسات آموزشی

10

پکیج های آموزشی بازار کار

30

همکاری با دانشگاه و مراکز صنعتی

۲000

مشاوره شغلی و دانشجویی موفق

دیدگاه بزرگان صنایع

مقالات آموزشی ویژه

مشتریان و همکاران