کتاب مدیریت تولید به شیوه تویوتا ژاپن یک الگو و راهنمای عملیاتی است که به شما یاد می دهد چگونه صاحب یک سازمان ناب شوید و از ابزارهای تویوتا بر حسب نیاز و خواسته هایتان بهره مند شوید. اکنون پس از سال ها مطالعه و تجربه به این نتیجه رسیده ام که باید قدمی مثبت وبزرگ برای کمک به ناب شدن سازمان های ایرانی بردارم. این کتاب به تمامی کسانی که در حوزه ساخت و تولید، مدیریت کیفیت، تضمین کیفیت، مدیریت زنجیره تامین و لجستیک، مدیریت پروژه، نگهداری و تعمیرات، مهندسی صنایع و هر شرکتی با هر نوع ساختاری، اکیدا توصیه می شود. با خواندن این کتاب به این نتیجه خواهید رسید که سیستم تولید تویوتا (TPS)، یکی از بهترین رویکردها برای کاهش هزینه ها و حذف اتلاف، بهینه سازی و بهبود شرکت ها در هر کشوری و با هر نوع صنعتی است. به همین دلیل در کتاب حاضر تلاش من بر این بوده که روش ها، سیستم ها و ابزارهای مهم و اساسی شرکت تویوتا را برای مخاطبان از طریق تجربه، آموزش و الگو برداری ارائه نمایم تا به نتایج دلخواه و پایدار برای بهینه سازی در سیستم ها و فرآیندهای سازمانتان برسید. امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید و "چیزی را انجام دهید و کتابی را بخوانید که روحتان شما را بدان فرا می خواند."

کتاب در 4 فصل طراحی و تالیف شده است که به شرح ذیل می باشد:

 فصل اول: از صفر تا تویوتا

 1. مقدمه
 2. پیش گفتار
 3. راز تویوتا
 4. تاریخچه تویودا
 5. تأسیس شرکت تویوتا
 6. از تویودا به تویوتا

بخش های فصل دوم: سیستم سازی تویوتا

 1. سیستم تولید تویوتا (TPS)
 2. خانه سیستم تولید تویوتا
 3. مدل فرهنگ تویوتا
 4. اصول راه تویوتا
 5. کیفیت از نگاه تویوتا
 6. روش و شیوه های تولید تویوتا

بخش های فصل سوم: سیستم تولید تویوتا 

 1. روش نظام آراستگی 5S
 2. روش پنج چرا (Five Whys)
 3. کایزن (Kaizen)
 4.  هشدار دهنده (Andon)
 5. خود کنترلی(Jidoka)
 6. سطح بندی یا هموار کردن (Heijunka)
 7. مکان واقعی (Gemba)
 8. خطا ناپذیری (Poka Yoke)
 9. تعویض یک دقیقه ای قالب (SMED)
 10. رسم جریان ارزش (VSM)
 11. مدیریت دیداری (VM)
 12. سیستم کششی (Pull system)
 13. زمان تکت  (Takt Time)
 14. كانبان  (Kanban)
 15. تولید به هنگام (JIT)
 16. نگهداری و تعمیرات بهره‌ ور فراگیر (TPM)
 17. چرخه دمینگ  (Deming Cycle)
 18. سیستم ایده و پیشنهاد خلاق تویوتا (TCISS)

بخش های فصل چهارم: سیستم تولید ناب

 1. از تولید دستی تا تولید ناب
 2. تولید دستی
 3. تولید انبوه
 4. تفاوت سازمان هاي ژاپني و آمريكایي
 5. اصول اساسی تولید ناب
 6. کیفیت در مبدا
 7. اتلاف ها (مودا، موری و مورا)
 8. مراحل کلیدی پیاده سازی تولید ناب
 9. روش هاي شناسايي مودا
 10. تفکر ناب
 11. نتیجه و جمع بندی نهاییبخش هایی از کتاب:
بزودی کتاب چاپ و منتشر میگردد.