فرم های مدیریت پروژه در شرکت های پروژه محور بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK یا ایزو 21502 می تواند طرحریزی شده و مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان های پروژه محور می‌توانند با توجه به نمونه مستندات مدیریت پروژه ، فرمت های متناسب با فرآیند خود طرحریزی نمایندموسسه مدیریت پروژه آمریکا ، نمونه فرم های مورد استفاده در سازمان‌ها بر اساس استاندارد PMBOK را در قالب کتاب فرم های مدیریت پروژه PMBOK مطرح می‌نماید.

در این محتوا، نمونه فرم های PMBOK ، که توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا منتشر شده را می تونید بصورت رایگان دانلود کنید

مهم‌ترین فرم های PMBOK شامل :

 1. فرم منشور پروژه
 2. ماتریس تحلیل ذی‌نفعان
 3. فرم برنامه‌ریزی مدیریت ریسک
 4. فرم ثبت ریسک
 5. فرم برنامه مدیریت ذی‌نفعان
 6. فرم اندازه‌گیری کیفیت
 7. لیست مسیر بحرانی
 8. کار برگ تخمین زمان
 9. کار برگ تخمین هزینه
 10. طرح مدیریت کیفیت
 11. برنامه مدیریت هزینه
 12. فرم ممیزی ریسک
 13. فرم ممیزی کیفیت
 14. و ....

جهت دانلود مستندات مدیریت پروژه – فرم های پم باک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود فایل