نمیدانی چطور وارد دنیای مدیریت پروژه شی؟سردرگمی؟قصد و هدفت متخصص شدنه؟میخوای مهندس برنامه ریز شی؟میخوای مهندس کنترل پروژه شی؟من در این دوره شمارا با دنیای مدیریت پروژه میبرم و راه و مسیر نشونت میدم!

⚠️چطور و با چه روشی؟

جهت دیدن سرفصل های دوره به قسمت فروشگاه مراجعه بفرمایید یا همین جا کلیک کنید