استانداردهای ISO ۲۱۵۰۰ توسط سازمان استاندارد بین‌المللی (ISO) مستقر در ژنو سوییس توسعه داده می‌شوند.این استاندارد در سال ۲۰۱۲ صادر شده‌است و قصد دارد به عنوان راهنمایی در مورد مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه خدمت کند. آنچه بسیاری از مردم در جامعه مدیریت پروژه ممکن است درک نکنند، این است که استاندارد ایزو ۲۱۵۰۰ برای مدیریت پروژه، در واقع یک سری استانداردهای رو به رشد است که عناصر مختلف پروژه، برنامه و مدیریت پروژه و کارها را پوشش می‌دهد.

استاندارد ایزو 21500 می‌تواند توسط هر نوع سازمان، از جمله سازمان‌های عمومی، خصوصی و برای پروژه های مختلف صرف‌نظر از نظر زمان، اندازه، چه بزرگ چه کوچک، مورد استفاده قرار گیرد.

ایزو 21500 با هدف دستیابی به اهداف خاص با برنامه‌ریزی، سازماندهی، انگیزش و کنترل منابع در نظر گرفته می‌شود. مدیریت پروژه به عنوان یک ابزار کارآمد برای رسیدگی به فعالیت‌های پیچیده شناخته می‌شود.

ایزو 21500 اولین استاندارد در یک خانواده برنامه‌ریزی‌شده از استانداردهای مدیریت پروژه است.همچنین ایزو ۲۱۵۰۰ برای استفاده در سطح جهانی، در گستره وسیعی از صنایع و انواع پروژه‌ها طراحی شده‌است.

تاریخچه و هدف

دستور العمل ISO 21500 مربوط به مدیریت پروژه، به اتفاق آرا 33 کشور در یک رای گیری بین المللی از مقامات رسمی استاندارد های ملی تصویب شده است. ISO 21500 به عنوان راهنمای بین المللی در سپتامبر 2012 منتشر شده است و بعد ها به عنوان یک استاندارد بین المللی در آمده است.

مدیریت پروژه ایزو 21500

ایزو ۲۱۵۰۰ مربوط به مدیریت پروژه،حفظ پروژه، به شما این امکان را می‌دهد که تخصص لازم برای هدایت یک سازمان و تیم آن برای اجرا، مدیریت و نگهداری پروژه‌ها براساس ISO ۲۱۵۰۰ را به دست آورید. همچنین دانش جامعی از بهترین تجارب مدیریت پروژه به دست خواهید آورد،و قادر خواهید بود، تا به طور موثر آن‌ها را در یک سازمان به منظور برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و کنترل پروژه در هنگام برآورده کردن اهداف پروژه به کار ببرید.

اهداف ایزو 21500 چیست؟

 • هماهنگی و سازگاری بین ایزو ۲۱۵۰۰ و دیگر استانداردها
 • پیاده سازی مفاهیم، فرایندها، ابزارها و تکنیک‌های مورد استفاده در مدیریت پروژه‌ها
 • تفسیر مفاهیم و فرایندهای ایزو ۲۱۵۰۰ یک سازمان
 • به دست آوردن تخصص لازم برای پشتیبانی از یک سازمان جهت اجرا و مدیریت پروژه‌ها، براساس بهترین روش‌ها
 • توانایی مدیریت پروژه‌ها

مزیت اجرای ISO 21500 “راهنمایی در مدیریت پروژه”

استاندارد بین المللی ایزو 21500 مزایای زیادی دارد و تنها محدود به موارد زیر نیست.برخی از مزایای دریافت ایزو 21500 عبارت است از:

 • پیوند بین مدیریت پروژه مختلف و فرایندهای کسب‌وکار (می‌تواند ایزو ۹۰۰۱ را برای مدیریت کیفیت تکمیل کند.)
 • ارتقاء انعطاف پذیری کارکنان مدیریت پروژه و افزایش توانایی آنها در کار بر روی پروژه های بین المللی
 • افزایش رضایت مشتری
 • افزایش اعتماد به نفس
 • بهبود رشد و توسعه در تیم
 • توانایی‌های مدیریت پروژه
 • بهبود تحویل پروژه
 • مدیریت ریسک
 • ارائه یک فرآیند و اصول مدیریت پروژه مشترک
 • تصمیم گیری شفاف و بهبود یافته
 • بررسی بهتر عملکرد
 • دسترسی بهتر به شغل و درآمد بالاتر
 • تشویق در انتقال دانش بین پروژه ها و سازمان ها برای تحویل پروژه بهتر
 • تسهیل فرایندها از طریق استفاده از اصطلاحات مدیریت پروژه
 • ارائه اصول و فرآیندهای مدیریت پروژه جهانی

مفاهیم کلیدی در مدیریت پروژه با توجه به استاندارد ایزو 21500 عبارتند از :

1-پروژه
2-مدیریت پروژه
3-استراتژی و پروژه های سازمانی
4-محیط پروژه
5-مدیریت پروژه
6-پروژه ها و عملیات
7-مشارکت کنندگان و سازمان پروژه
8-شایستگی کارکنان پروژه
9-چرخه عمر پروژه
10-محدودیت های پرژه
11-رایطه بین مفاهیم مدیریت پروژه و برایندهای آن