بخش اول کار :

 1. سرمایه
 2. بازار هدف
 3. بررسی رقبا و پروژه های مشابه
 4. طرح توجیهی
 5. مجوزات و ثبت شرکت
 6. کارگاه یا سوله
 7. تجهیزات و ماشین آلات

بخش دوم کار :

 1. انبار و کنترل موجودی
 2. کنترل کیفیت و بازرسی
 3. استانداردهای ایزو
 4. ایمنی و بهداشت محیط
 5. طرح استقرار ماشین آلات
 6. سیستم حمل و نقل درون کارگاهی
 7. تامین نیروی انسانی
 8. آموزش
 9. امنیت

بخش مهمی که باید در مطالعات به این موضوعات پرداخته شود:

هزینه های در گردش:

1- سرمایه اولیه جهت خرید کلی

2- هزینه های حمل و نقل

2- تبلیغات و بازاریابی

3- تامین حقوق ماهانه برای پرسنل

4-هزینه حامل های انرژی(آب ، برق ، گاز ، تلفن)

5- هزینه های توزیع

6- سرمایه جایگزین جهت خرید اولیه

( با توجه به اینکه احتمالا بازار به صورت چکی از شما اقلام رو قبول کنند)

7-هزینه های جانبی ( شامل انبار گردانی ، سم زدایی ، حسابرسی و ...)


این شاخص و فاکتورها رو انجام ندی و یا نداری قطعا شکست میخوری:

 1. بدست آوردن نقطه سر به سر تولید
 2. ارزیابی کار و زمان (زمان سنجی و کار سنجی)
 3.  ظرفیت سنجی تولید
 4. مودا شناسی
 5. بالانس خط تولید
 6. پیاده سازی و استقرار Layout مناسب براساس نوع تولید شما
 7. مدیریت تولید براساس نوع تولید شما (MTO-ETO-MTS-JIT-KANBAN &...)
 8. پیدا کردن شاخصهای کلیدی عملکرد و پیاده سازی آن
 9. ارائه گزارش روزانه، هفتگی و ماهانه تولید و گزارش عملکرد تجهیزات
 10. داشتن و بکارگیری یک کارشناس صنایع (رشته مهندسی صنایع) جهت برنامه ریزی تولید و کنترل تولید و اجرا و پیاده سازی فوت و فن های مدیریت تولید در کارگاه و شرکت شما.

                                                           مرتضی بهمنی مشاور و محقق تولید