بخش اول کار :

 1. سرمایه 
 2. بازار هدف
 3. بررسی رقبا و پروژه های مشابه
 4. طرح توجیهی
 5. مجوزات و ثبت شرکت
 6. کارگاه یا سوله
 7. تجهیزات و ماشین آلات

بخش دوم کار :

 1. انبار و کنترل موجودی
 2. کنترل کیفیت و بازرسی 
 3. استانداردهای ایزو 
 4. ایمنی و بهداشت محیط
 5. طرح استقرار ماشین آلات
 6. سیستم حمل و نقل درون کارگاهی
 7. تامین نیروی انسانی 
 8. آموزش 
 9. امنیت 

بخش مهمی که باید در مطالعات به این موضوعات پرداخته شود:

هزینه های در گردش:

1- سرمایه اولیه جهت خرید کلی

2- هزینه های حمل و نقل

2- تبلیغات و بازاریابی

3- تامین حقوق ماهانه برای پرسنل

4-هزینه حامل های انرژی(آب ، برق ، گاز ، تلفن)

5- هزینه های توزیع

6- سرمایه جایگزین جهت خرید اولیه

( با توجه به اینکه احتمالا بازار به صورت چکی از شما اقلام رو قبول کنند)

7-هزینه های جانبی ( شامل انبار گردانی ، سم زدایی ، حسابرسی و ...)