ده راز ارزیابی و کار و زمان (کار سنجی و زمان سنجی) در تولید

  1. شرح شغل
  2. قوانین ایمنی و اداره کار
  3. سن و جنیست
  4. فصل های خاص مصل تابستان
  5. ارزیابی مدیر و مهندس
  6. استراتژی و داشتن سیاست تولیدی
  7. رویه و دستورالعمل های تولیدی و نت و...
  8. پایلوت
  9. روش سنجی
  10. روش های تویوتا


ناگفته نماند در پروژه ها هم می بایست برای برآورد دقیق نیروی انسانی و برنامه ریزی و محاسبه پیشرفت صحیح کار از روش ارزیابی کار و زمان استفاده نمود.برای دیدن مقاله کامل من در خصوص ارزیابی کار و زمان به آدرس زیر کلیک کنید.

https://bahmaniie.ir/evaluation-work


3 راز مخفی در زمان سنجی  (جهت دیدن اموزش کلیک کنید)


آموزش های کامل تر را در ایسنتاگرام ببینید.