مهندسی صنایع به سبک بهمنی

mr iso

مستر ایزو mr.iso کیه؟

/mr-iso1

آقای میخوای در استاندارد 9001 ، مستندسازی و پیاده سازی حرفه ای شوید. این ویدیو را تماشا کنید.