مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای - خطوط راهنمای عمومی برای کار کردن ایمن در مدت همه گیری جهانی ویروس کرونا (COVID-19)


از زمان شروع همه گیری ویروس کرونا ، سازمانها و مقامات مسئول در کشورهای مختلف، الزامات و قوانینی را برای محیط های کسب و کار ارائه نموده اند. اما مشخصه در دسترس عموم منتشر شده بوسیله ایزو یا همان ISO/PAS 45005 ، بعنوان خطوط راهنمای کار کردن ایمن در طی مدت همه گیری وبروس کرونا ، کاربردی ترین سیستم مدیریتی منتشر شده در این رابطه در جهان بوده که قابل استفاده برای تمامی سازمانها، شرکتها و کسب و کارها است.

ایزو ۴۵۰۰۵، راهنمای عمومی برای انجام اقدامات معقول و منطقی در جهت انجام کار امن در زمان اپیدمی ویروس کرونا، توسط سازمان ایزو در سال ۲۰۲۰ منتشر شده و پاسخی به بیماری همه‌گیر Covid-19  و افزایش ریسک این بیماری برای سلامت، ایمنی و سالم بودن کارکنان در تمامی شرایط شامل کار در خانه، کارهای در حرکت و محل‌های فیزیکی است.
استاندارد  ISO 45005 ، اطمینان می‌دهد که اقدامات متناسب با مدیریت ریسک‌های ناشی از Covid-19 که می‌خواهند اجرا شوند یا اجرا شده است انجام گرفته است و کارگران نباید ملزم به کار شوند مگر اینکه این اقدامات اجرا شده باشد.


کاربرد ایزو ۴۵۰۰۵

 1. در زمان شیوع بیماری‌های همه‌گیری
 2. بازگشایی محل‌هایی که به‌طور کامل یا بصورت مقطعی بسته شده‌اند.
 3. به‌کارگیری جهت طرحریزی ابتدایی و شروع هرگونه فعالیت فارغ از انداره و ماهیت سازمان
 4. توصیه های عملی به سازمانها و کارگران در مورد نحوه کار و مدیریت مجموعه در زمان اپیدمی
 5. ایجاد چارچوبی برای امکان سازگاری موثر و به موقع با شرایط متغیر
 6. استفاده از رویکرد سیستماتیک در مواجهه با خطرات مربوط به COVID-19 و انواع اپیدمی ها

این استاندارد راهنمایی برای حمایت انواع کارگران شامل کارگران شاغل در سازمان، کارگران ارائه دهندگان خارجی، پیمانکاران، افراد خود اشتغال، کارگران مسن و معلول و سایر طرف‌های ذی‌نفع نظیر بازدیدکنندگان محل کار میباشد. این استاندارد در هر سازمان با هر ابعاد و اندازه‌ای می‌تواند بکار گرفته شود. قابل توجه اینکه این استاندارد راهنمایی برای چگونگی اجرای پروتکل‌های خاص کنترل عفونت در کلینیک، مراقبت بهداشتی و سایر موارد نیست.

بوسیله پیاده سازی راهنمای موجود در ایزو 45005 ، سازمان قادر خواهد بود تا :

 1. اقدام اثربخشی را برای محافظت از کارکنان و سایر طرفهای ذینفع مرتبط از ریسکهای مربوط به COVID، انجام بدهد.
 2. نشان بدهد که در حال پرداختن به ریسکهای مرتبط با COVID-19 و استفاده نمودن از یک رویکرد سیستماتیک است.
 3. چهارچوب کاری را برای توانایی سازگار شدن اثربخش و به موقع به منظور تغییر دادن موقعیت، تخصیص بدهد.

سازمانهایی که ISO 45005 را بکار می گیرند، می توانند این راهنما را برای آگاه نمودن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شان از طریق ارتباط دادن بندهای این راهنما که مرتبط با چرخه برنامه-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) است، به صورتیکه در زیر نشان داده شده را مورد استفاده قرار بدهند.

اتخاذ رویکردی سیستمی، هماهنگ نمودن منابع و تلاشهایی که در مدیریت نمودن همه گیری COVID-19 ، خیلی مهم هستند را تسهیل می نماید.

 • برنامه : برنامه ریزی کنید که چه نیازهایی باید برای کار کردن ایمن سازمان، انجام بگیرند (بند 4 تا 8 ایزو 45005)
 • انجام : آنچه که سازمان برنامه ریزی نموده است را اجرا کنید (بند 9 تا 12 ایزو 45005)
 • کنترل : ببینید چقدر خوب کار می کند (بند 13 ایزو 45005)
 • اقدام : مشکلات را برطرف کنید و راه هایی را برای ساختن آنچه که سازمان در حال انجام دادن آن حتی بصورت اثربخش تر است، جستجو کنید (بند 14 ایزو 45005)
راهنمای ایزو 45005 ، بعنوان مجموعه ای از توصیه های گام به گام به تنهایی، در نظر گرفته نشده است.
مدرک ISO 45005، چهارچوبی را ارائه می نماید که در آن، چرخه PDCA که در بالا نشان داده شده، باید با تمام بخشهای فعال در همه زمانها، تکرار شود تا بهبود مداوم در حال انجام سازمان را فعال نموده و این اطمینان را بدهد که سازمان به تغییرات در حین فازهای مختلف همه گیری COVID-19 ، واکنش نشان می دهد.

دانلود متن اصلی ISO/PAS 45005:2020

برای یادگیری هر استانداردی مثل 45005 ،45001 ، 14001 و ...، اولین کار یادگیری اصولی و حرفه ای ایزو 9001 که یکی از برجسته‌ترین، اصل ترین و محبوب ترین استاندارد جهان است. و مهم تر از همه پایه و اساس و الگوی تمام استانداردهاست.

جهت دیدن سرفصا و محتوای آموزشی مستر ایزو کلیک کنید.


مشاور و مدرس : مرتضی بهمنی